SPAMFİLTER KOMUTLARİ

SPAMFİLTER KOMUTLARİ

Komut:

/spamfilter [add|del|remove|+|-] [type] [action] [tkltime] [tklreason] [regex]

/spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [eylem] [tklsuresi] [sebep] [duzenli-ifade]

Kaydetmek

/spamfilter add cpNnudpqP block 1d; Yasak i r c

/spamfilter add cpNnudpqP kline 1d; Yasak www

/spamfilter add cpNnudpqP gline 1d; Yasak http://

/spamfilter add cpNnudpqP zline 1d; Yasak org

Silmek

/spamfilter del cpNnudpqP block 1d; Yasak i r c

/spamfilter del cpNnudpqP kline 1d; Yasak www

/spamfilter del cpNnudpqP gline 1d; Yasak http://

/spamfilter del cpNnudpqP zline 1d; Yasak org

Simdi Spamfilter Nasil Yazilir Ne anlama Geliyor anlamlarini Tek Tek anlatcam

/spamfilter add|Del Komutun uygulanacagi Yerler uygulanacak islem suresi Sebep kelime

Seklinde uygulanmaktadir ßelirttiqiniz kelimeyi iceren bir yazi yazildiqinda komutu yazarken

ßelirlediqiniz ilsem kisminda zline kline vb bulunan islem otomatik olarak uygulanir

Misal

/spamfilter add cpNnudpqP block 1d; Yasak i r c

add ekler del siler

add = Ekle

İslem Uyqulanacak Yerler ve anlamlari

channel Kanal mesajlari

private Ozel mesajlar

n private-notice Ozel notice

Nchannel-notice Kanala notice

part Part sebebi

qquit Quit sebebi

ddcc DCC dosya ismi

aaway away mesaji

ttopic Belirtilen topic

uuser Kullanici ßani nick!user@host:realname ile eslesecektir

Simdi Uyqulanacak İslemleri anlatim

kill Kill atar

tempshun Kullaniciya o anlik shun atilir tekrardan ßaqlanirsa tempshun kalkar

shun Hosta shun atilir

kline Host icin kline eklenir

gline Host icin gline eklenir

zline Host icin zline eklenir

gzline Host icin gzline (global zline) eklenir

block Sadece mesaj bloklanir

dccblock Kullanici DCC qonderimi yapamaz

viruschan Tum Kanallardan Cikartilir ayrica ßunlarida yapamaz

set spamfilter virus-help-channel ile belirtilen kanala giris yaptirilir pong admin

set spamfilter virus-help-channel ile belirtilen kanala msg notice haric komut Kullanamaz

Sureler

Gun

m Ay

Spamfilter spam reklam worm ve diqer turlerde ki istenmeyen durumlara karsi yeni bir

Sistemdir Badwords sistemi ile benzer calisir fakat bir cok avantaji vardir

Spamfilter kullanimina qelelim Simdi=) ßu arada Hem Genis anlatcam Hemde Yeniden Tekrar

Etmis Oluruz

/spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [eylem] [tklsuresi] [sebep] [duzenli-ifade]

Eklemek İcin

/spamfilter + cNp zline – Sebep Metin

Eger bu komutla ekleme yaparsak

/spamfilter – cNp zline – Sebep Metin

Seklinde Sileßilirsiniz

[tip] Hedef tipini belirtir

Karakter:

channel Kanal mesajlari

private Ozel mesajlar

n private-notice Ozel notice

Nchannel-notice Kanala notice

part Part sebebi

qquit Quit sebebi

ddcc DCC dosya ismi

aaway away mesaji

ttopic Belirtilen topic

uuser Kullanici ßani nick!user@host:realname ile eslesecektir

Not: Coklu hedefler belirtebilirsiniz cpNn gibi

[eylem] Eslesme qerceklestirdiqi takdirde uygulanacak eylem sadece 1 eylem ßelirlenir

kill Kill atar

tempshun Kullaniciya o anlik shun atilir tekrardan ßaqlanirsa tempshun kalkar

shun Hosta shun atilir

kline Host icin kline eklenir

gline Host icin gline eklenir

zline Host icin zline eklenir

gzline Host icin gzline (global zline) eklenir

block Sadece mesaj bloklanir

dccblock Kullanici DCC qonderimi yapamaz

viruschan Tum Kanallardan Cikartilir ayrica ßunlarida yapamaz

set spamfilter virus-help-channel ile belirtilen kanala giris yaptirilir pong admin

set spamfilter virus-help-channel ile belirtilen kanala msg notice haric komut Kullanamaz

[tklsuresi] Spamfilter tarafindan eklenen line/shun icin gecerli olma suresidir ßaslanqic

deqeri icin  kullanin veya atlayin Misal eqer eylem = ‘block’ ise

[sebep] Block/line/shun sebebidir Burada belirtilen sebep icinde bosluk

Kullanamazsiniz alt cizgiler _ bosluk olarak deqerlendirilir ve cift altcizgi __ _ olarak

deqerlendirilir Yine ayni sekilde baslanqic deqeri icin – kullanin

[duzenli ifade] ßu ßolum hangi ifadenin ve ya yasak kelime kullanildiqinda belirtilen

eylemin uygulanacaqini bildirilen ßolumdur

/spamfilter komutuyla eklenmis spam filtreleri Tum ag boyunca gecerlidir

Kullanici /kanal +G modunda olsun olmasin calisacaktir sadece operler ve servisler

filtrelemeden etkilenmezler=) size tavsiyem Oper olunuz hayatinizi yasayin ahah saka saka=)

ayni zamanda spam filtrelerini konfigurasyon dosyasindan da ekleyebilirsiniz fakat bunlar

yerel sunucuda gecerli olacaktir ßutun agda olmaz Bu spamfilter { } bloqunun kullanimi

Genelde bu kodlari biz spamfilter.conf icine ekliyoruz

Misal

spamfilter {
regex “//write \$decode\(.+\|.+load -rs”;
target { private; channel; };
reason “Generic $decode exploit”;
action block;
};

set::spamfilter::ban-time spamfilter ile eklenen line/shun icin ban suresinin default deqerini

deqistirebilmenize olanak saqlar (default deqeri: 1 gun)

set::spamfilter::ban-reason Default deqeri olarak bir sebep belirtmenize olanak

saqlar (default deqeri: Spam/advertising)

set::spamfilter::virus-help-channel belirtilen viruschan eylemi icin bir kanal belirtmenize

olanak saqlar (default: #help)

set::spamfilter::virus-help-channel-deny yukarida belirttiqiniz kanala yapilacak tum normal

girisleri bloklamaniza olanak saqlar (default deqeri: no)

Spamfilter Kullanirken Bazi Onemli Bilqiler

Sunucunuzda eger bir kelimenin hic kullanilmamasini istiyorsaniz *kelime* seklinde

yasaklamamiz gerekmektedir

/spamfilter add p block – yasakli_kelime *kelime* ozel icin ßu=) cunku p yazdim

Sadece bir kelimeyi yasaklamak icin kelimeyi ^kelime$ seklinde yasaklamamiz qerekir

Misal Eggdrop botlara kendinimiz tanitmak icin hello kelimesini kullaniriz bu kelimeyi eger

/spamfilter add p block – yasakli_kelime hello seklinde yasaklarsak ozelde yazilan ve

icinde hello gecen her kelimeyi yasaklar Buda userlerin sohbettini engeleyebilir

/spamfilter add p block – yasakli_kelime^hello$ daha saglikli bir yasaklama sekli olar=)

Tek Harf Yazmayi Engellemek

Tek harf yazma yolu ile genelde sunucularda reklamlar yapilir

Misal

»19:17:53« <KatrinaShell> w
»19:17:53« <KatrinaShell> w
»19:17:53« <KatrinaShell> w
»19:17:53« <KatrinaShell> KatrinaShell
»19:17:53« <KatrinaShell> c
»19:17:53« <KatrinaShell> o
»19:17:53« <KatrinaShell> m

Bu Sekilde Reklamlari Enqellemek İcin

^[a-zA-Z]{1}$

komutunu kullanabiliriz

/spamfilter add cNp block – yasakli_kelime ^[a-zA-Z]{1}$

Tekrarli Harfleri Yasaklamak İcin de

Bir kelime sonundaki tekrari yasaklamak istiyorsak kelime{sayi} veya kelime{sayi,sayi}

seklinde yasaklama yapmamiz gerekmektedir

Misal KatrinaShellllllllll kelimesinin sonundaki l hos bir qoruntu olusturmaz bunu

engelemek icin KatrinaShel{5} yapabiliriz

/spamfilter add c block – yasakli_kelime KatrinaShel{5}

Bu sadece KatrinaShell sonundaki 5 l’yi engeller ama biz KatrinaShelll KatrinaShellll

KatrinaShellllll gibi 2 ve 5 c kullanimi engelemek istersek

KatrinaShell{2,8} yapabiliriz

/spamfilter add c block – yasakli_kelime KatrinaShell {2,5}

Bu islem KatrinaShelllllll 5 ve uzerini engelemeyecektir eger biz hic bir sekilde harf

tekrarini istemiyorsak

KatrinaShell{2,255} yapabiliriz artik kimse KatrinaShell’den sonra l tekrarini sunucunuzada

Yapamayacaktir

/spamfilter add c block – yasakli_kelime KatrinaShell{2,255}

Bir Kelime İcindeki Tekrari Yasaklamak İstiyorsak

kelime icindeki harfindeki tekrari yasaklamak icin kelime{sayi} ve ya kelime{sayi,sayi}

seklinde yasaklama yapabiliriz

Misal Katrinashhhhhell seklindeki bir tekrari engelemek icin aynen yukardaki ornekte

oldugu gibi tane harfi oldugu icin Katrinash{5}ellKatrinash{2,5}ell ya da

Katrinash{2,255}ell komutlarini yukarida kullandiqimiz gibi engelleyebiliriz

Kelimeler icinde hic tekrar istemiyorsaniz hangi kelime olursa olsun sunucumda tekrar

yapilmasin diyorsaniz bunun icin [B][a]{2,255} {2,255}[c]{2,255} =) ßole tek tek Ekleyin

iste Kisa yolunu daha kesfedemedim sorry=) neshe

Yukarida yazdiqim qibi o seklinde Tum

harfleri yasaklama yapabiliriz artikin yan yana 2 ayni harf yazilmasi yasaklanmistir=)

Ayni Kelimenin Farkli Versiyonlarini Yasaklamak İcin de

Bir harfe qore yasaklama

Sunucularimizda cozum bulmakta zorlandiqimiz bir sorun bir kelimeyi baska karakterle

yazma acsii karakterli ile

Misal Ìrc , irc , irc , İrc, !rc, 1rc Bunlarin hepsi irc kelimesini caqiriyor Bunu engelemmek

icin (Ì,i,i,İ,!,1)rc komutunu kullanabiliriz

/spamfilter add cNp block – yasakli_kelime (Ì,i,i,İ,!,1)rc

İki ve Daha Fazla Harfe Gore Yasaklama

Misal Katri , KatrÌ , Katri , Katr! , kátri , Katr1 vs gibi durumlarda ise yukardaki

Misaldeki qibi k(a|á)tr(Ì,i,i,İ,!,1) komutunu kullanabiliriz

/spamfilter add c block – yasakli_kelime k(a|á)tr(Ì,i,i,İ,!,1)

İki Farkli Kelimeye Gore Yasaklama

Bir cumle icinde 2 kelimenin gecmesini istemediqiniz taktirde ise kelime1+kelime2

komutunu uygulaya biliriz

Misal Bir cumle icinde rus ve cin kelimelerinin qecmesini istemiyorsak rus.+cin Kullaniriz

/spamfilter add cNP block – yasakli_kelime rus.+cin

Himm ßuraya kadar iste aslinda coqaltaßilirsiniz tonlarca amacim mantikini ogretmekti

ßunlar en ßasit hallerini anlatmaya calistim daha qenis kapsamli coze coze kendinizi

qelistireßilirsiniz mesela 3-5 Ornek yazim O Yoldan kendinizi qelistiriniz artikin=)

ORNEKLER

(rusya|rus|r.us|r.u.s).+(k.i.e.v|b.e.r.l.i.n|l.o.n.d.r.a|kiev|berlin|londra|kie.v|berli.n|londr.a|

(katrina|k.atrina|k.a.t.r.i.n.a|katrina|kat.rina|katri.na|Katrina|K.atri.na|kat.rin.a).+(linda|yagmur|duygu|lin.da|yag.mur|duy.gu|Lind.a|

irc.+(n.e.t|c.o.m|o.r.g|net|com|org|ne.t|co.m|or.g |n.et|c.om|or.g)

(irc|i.rc|i.r.c|irc|i.rc|i.r.c|İrc|İ.rc|İ.r.c).+(n .e.t|c.o.m|o.r.g|net|com|org|ne.t|

o{1,5}+r{0,5}+(o|u){0,5}+s{1,5}+p{1,5}+u{1,5}

bac+(i|i)+s{0,1}+(i|i)+n+(i|i)+n[[:space:]](am|az|s(i|i))

co.m|or.g|n.et|c.om|or.g|c0m|c.0m|c0.m|c.0.m)

(http://|www|w.ww|w.w.w).+(n.e.t|c.o.m|o.r.g|net|com|org|n e.t|co.m|or.g|

n.et|c.om|or.g|c0m|c.0m|c0.m|c.0.m|gen|g.en|g.e.n)

k.atrina|katrina|katri.na|Kat.rina|ka.t.rina|katriN.a|kat.r.ina|ka.tr.ina|KaT.rina|k.a.t.rina)

k{1,5}+a{0,5}+(t|r){0,5}+i{1,5}+n{1,5}+a{1,5}

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
yorum yok
583 views okuma
27 Ekim, 2019
admin
admin

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


Yorumlar

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?


sohbet
sohbet
sohbet
Mobil sohbet
Mobil sohbet
sohbet
sohbet
Bedava Chat
Bedava sohbet
Cinsel sohbet
Geveze sohbet